Brak możliwości prawego kliknięcia myszką.
logo

Kandydaci do Rady Miejskiej w Iłży

BURZYŃSKI Jarosław - Okręg nr 1


W okręgu wyborczym nr 1 naszym kandydatem do Rady Miejskiej w Iłży jest Jarosław Burzyński.

Mam 56 lat. Od 36 lat mieszkam w Iłży na osiedlu Stanisława Staszica. Wspólnie
z żoną Ewą wychowaliśmy wspaniałe dwie córki Katarzynę i Agnieszkę. Doczekaliśmy się czworga wnucząt. Żona Ewa pracuje, jako pielęgniarka w Szpitalu w Iłży. Od 33 lat pracuję w Zakładach Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu, obecnie na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jestem urodzonym społecznikiem, czego wyrazem jest członkostwo w kilku kadencjach rady nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Iłży, gdzie obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Moją pasją jest wszystko, co związane jest z informatyką oraz aktywny wypoczynek na działce.

Iłża to ukochane moje miasto z niewątpliwie niewykorzystanym potencjałem dla życia jego mieszkańców. Dlatego postanowiłem kandydować do rady miejskiej.

Znam potrzeby i problemy mieszkańców naszego miasta i osiedli. Chciałbym wspierać takie przedsięwzięcia jak:
- bransoleta życia – projekt KWW Iłża 2039,
- wspieranie inwestorów w tworzeniu nowych miejsc pracy,
- poprawa infrastruktury drogowej na osiedlach,
- stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla rodzin,
- wygospodarowanie budżetu obywatelskiego dla oddolnych inicjatyw,
- poprawa wizerunku i lepszego zagospodarowanie przestrzeni miejskiej,
- podejmowanie działań na rzecz młodych mieszkańców Iłży, aby nie wyjeżdżali a wracali do naszego miasteczka.

Dlatego liczę na Państwa głos w wyborach w dniu 21.10.2018r.
Dziękuję.

OKRĘG WYBORCZY NR 1 OBEJMUJE:
Miasto Iłża
os. Stanisława Staszica:
Bloki nr:
1
4
8A
8B
10
10A
10B
12
12A
12B
12C
15
Ulica Maksymiliana Jakubowskiego

SĘPIOŁ-PIETRZYKOWSKA Agnieszka - Okręg nr 2


Agnieszka Sępioł-Pietrzykowska
– 36 lat
– mężatka, dwie córki, lubi książki i szarlotkę.

Iłża jest miastem z bogatą historią i tradycją. Inne miasta na siłę doszukują się w swoich historiach ważnych osób, ważnych miejsc, ważnych wydarzeń, na podstawie których mogą budować wizerunek miasta, my to wszystko mamy! Mamy Zamek Biskupów Krakowskich, mamy Józefa Myszkę, mamy Bolesława Leśmiana, mamy Adama Bednarczyka... Pokażmy jak wiele dla nas znaczą i jak mocno z Iłżą są związani.

Kolejną bardzo ważną osobą dla Iłży jest Stanisław Pastuszkiewicz – stwórzmy miejsce pracy TWÓRCZEJ, w którym KAŻDY, bez względu na wiek, będzie mógł poznać naszą tradycję, a także będzie mógł spróbować swoich sił w twórczości rękodzielniczej.

Zadbajmy o estetykę naszego miasta, niech Iłża będzie schludna
i czysta.

Zadbajmy o turystów, wskażmy im nasze zabytki. Wykorzystajmy wiedzę i możliwości Iłżan, stwórzmy gminne publikacje: monografie, przewodniki, foldery, mapy, okazjonalne wydawnictwa.

Stwórzmy nowe imprezy, zadbajmy o te, które już się odbywają,
w oparciu o pasje kulturalne, artystyczne, sportowe, niech przyciągną mieszkańców, a organizacje pozarządowe i osoby prywatne będą mogły brać w nich czynny udział. Pokażmy, że możemy to zrobić na wysokim poziomie!

Rozwijajmy Iłżę zgodnie z wolą mieszkańców, spotykajmy się, rozmawiajmy, wspólnie twórzmy plany na przyszłość.

OKRĘG WYBORCZY NR 2 OBEJMUJE:
Miasto Iłża
Osiedle Stanisława Staszica
Blok nr 2, Blok nr 3

Osiedle Zuchowiec
Blok nr 1, Blok nr 2, Blok nr 3, Blok nr 4, Blok nr 6, Blok nr 7, Blok nr 8, Blok nr 11

OKRUTA Agnieszka (z domu Zając) - Okręg nr 3


Nazywam się Agnieszka Okruta . Jestem 41-letnią szczęśliwą mamą 4-letniej Zosi i równie szczęśliwą, spełnioną żoną.
Jestem człowiekiem o niezmierzonej energii, olbrzymiej pomysłowości i takim, który w różnych dziedzinach potrafi realizować to, co zamierzył.

Posiadam wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność do realistycznej oceny sytuacji i bardzo dobrą organizacje pracy.

Jako młoda studentka rozpoczęłam prace w korporacji, gdzie przez kilkanaście lat sukcesywnie rozwijałam swoje umiejętności w sprzedaży i w pracy z ludźmi.
Obecnie jestem Dyrektorem Handlowym w jednej z radomskich firm.

Moim hobby są podróże i florystyka.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego miasta pragnę zadbać o lepsze jutro od narodzin do późnej jesieni życia.
Mocno zaangażuje się w wykorzystanie potencjału technologii w służbie zdrowia, zawalczę o kolejna karetkę.
E-przychodnie poprzez którą łatwiej zapiszemy się na wizytę, czy bez konieczności stania w kolejce zamówimy receptę. Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów chce uczestniczyć we wdrożeniu Bransoletki Życia.

Bardzo ważną inicjatywą jest rozwój naszego Miasta będę wspierać procesy, które prowadzą do stworzenia miejsc pracy. Potencjał jest ogromny i należy go wykorzystać tak, żeby ludzie którzy wyjechali z naszego Miasta, zapragnęli tu wrócić i godnie żyć.

Z uporem maniaka będę wspierać temat kolejki wąskotorowej, która jest niewątpliwie atrakcją naszej Gminy.
Iłża to moja mała Ojczyzna, jestem tu od zawsze, to tu się urodziłam, wychowałam i to tu chce się zestarzeć.

Dajmy sobie szanse 21 października …. na lepsze, bezpieczniejsze jutro w naszej pięknej, urokliwej i pełnej niewykorzystanego potencjału Iłży.

OKRĘG WYBORCZY NR 3 OBEJMUJE:
Miasto Iłża
Ulice:
Błazińska, Kampanii Wrześniowej, Krzemieniec, Mostowa, Pankowszczyzna, Partyzantów, Podzamcze, Powstania Listopadowego, Przy Murach, Ratuszowa, Staromiejska, Św. Franciszka, Tatarska, Tylna, Wołyniaków, Zamłynie, Zawady

KACZMARZYK Agnieszka - Okręg nr 4

Informacja o radnym

OKRĘG WYBORCZY NR 4 OBEJMUJE:
Miasto Iłża
Ulice:
Bodzentyńska, Cicha, Garbarska, Garncarska, Jana Kochanowskiego, Jakuba Starszego, Kaleta, Kowalska, pl. 11 Listopada, płk. Wł. Muzyki, Przy Malenie, Rynek, Warszawska, Wójtowska, Wójtowski Młyn

PRUS-CHWASTEK Anna - Okręg nr 5


Nazywam się Prus-Chwastek Anna. Jestem 34-letnią szczęśliwą mamą 11-letniego syna Jakuba i spełnioną żoną. Jestem osobą energiczną, kreatywną i konsekwentną. Osobą wrażliwą na ludzką krzywdę, której nie brakuje odwagi w dążeniu do podejmowania różnego rodzaju działań i celów.

Zawodowo jestem mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. Pracowałam jako nauczyciel – wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, pomagając młodym dziewczętom powrócić do życia zgodnego z normami etycznymi i moralnymi odnosząc sukcesy zawodowe. Ważne miejsce w moim życiu zajmowała praca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, w której pracowałam jako terapeuta zajęciowy. Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej „Artterapia jako metoda kształtowania kompetencji społecznych wśród młodzieży”, pomogłam swoim wychowankom zintegrować się z osobami niepełnosprawnymi, zrozumieć ich emocje oraz uwrażliwić na ich los, co zaowocowało pozytywnymi efektami w ich resocjalizacji. Do chwili obecnej działam w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej jako wolontariusz i bardzo cenię sobie każdą chwilę spędzoną wśród niepełnosprawnych podopiecznych placówki.

Moim hobby jest taniec i sport. Jako studentka AWF Biała Podlaska tańczyłam w Zespole Pieśni i Tańca „ Podlasie” a w latach 2013-2015 byłam tancerką Teatru Muzycznego Nad Kamienną w zespole ludowym „ Starachowianie”. Kultura, tradycje i obyczaje Polskie są dla mnie bardzo ważne, dlatego chciałabym zaszczepić w iłżeckich dzieciach pasję jaką jest taniec ludowy i pokazać jak w przyjemny sposób można pielęgnować i przekazywać obyczaje kolejnym pokoleniom.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży pragnęłabym aby w Naszym mieście powstała Świetlica Środowiskowa, z której bezpłatnie będą mogły korzystać wszystkie dzieciaki. Świetlica, w której wychowankowie będą czuli się bezpiecznie i z chęcią będą do niej uczęszczać.

Iłża jest miastem, w którym się urodziłam, wychowałam, dorastałam. To tutaj narodziły się wielkie przyjaźnie i miłości. Tutaj jest moja najbliższa rodzina, która jest dla mnie najważniejsza w życiu. Iłża jest dla mnie ważna również dlatego, że ma wiele walorów krajoznawczych i turystycznych.

Startuję w wyborach ponieważ Iłża jest miejscem na mapie Polski, które zasługuje na szczególne wyróżnienie z racji swojej historii i tradycji.

OKRĘG WYBORCZY NR 5 OBEJMUJE:
Miasto Iłża
Ulice:
Armii Krajowej, Czachowskiego, Danuty Siedzikówny "Inki", Tadeusza Kościuszki, Langiewicza, Leonarda, Leśmiana, Milenijna, Peowiaków, Polna, Przytulna, Józefa Piłsudskiego, płk. Rembajło, Powstania Styczniowego, Słoneczna, Radomska, Trakt Seredzki, Zacisze, Zuchowiec

KUREK Adam - Okręg nr 7


Adam Kurek, lat 48. Żona Małgorzata, dwójka dzieci. Posiadam wyższe wykształcenie. Na co dzień pracuję jako diagnosta samochodowy.
Czym chcę się zająć w Radzie:
1. Wspieraniem procesów i inicjatyw, które prowadzą do stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Miasta i Gminy Iłża. Rozwój miasta możliwy jest tylko w przypadku sprzyjających warunków do rozwoju biznesu.
2. Rozwój niskoemisyjnej komunikacji wewnątrz gminy. Miasto posiada dworzec autobusowy, który może być wykorzystany jako baza transportowa dla mieszkańców. Czas na racjonalny transport na terenie Miasta i gminy. W trakcie swojej kadencji będę uczestniczył we wszystkich projektach związanych z rozwojem transportu lokalnego.
3. Świetlice, wiejskie szkoły, rozwój kultury, tworzenie dla młodzieży kółek tematycznych, językowych, kółek tańca, ognisk nauki gry na instrumentach, naprawdę, dać szanse młodym talentom, które znajdują się na wioskach, wyrównać szanse z dużymi miastami.
4. Gospodarka odpadami w mieście. Udrożnienie systemu pobierania opłat. Wprowadzenie preferencji dla rodzin posiadających dzieci.
5. Jako radny będę starał się o poprawę stanu dróg lokalnych w okręgu wyborczym.
6. Czysta energia i innowacyjność w gospodarstwach i domach, pozwalające na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych na terenie Gminy.

OKRĘG WYBORCZY NR 7 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Maziarze Nowe, Maziarze Stare, Kotlarka, Prędocin, Prędocin-Kolonia, Prędocinek

BARSZCZ Mirosław - Okręg nr 8

Żonaty, dwójka dorosłych dzieci. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Zna potrzeby mieszkańców, w latach 1990-1998 był sołtysem wsi Seredzice. Czynnie uczestniczył w budowie szkoły i wodociągów we wsi Seredzice. Społecznik, mający na celu dobro mieszkańców.

OKRĘG WYBORCZY NR 8 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Seredzice wraz z Seredzicami-Zawodziem i Michałowem od nr 15 do nr 26

ZIĘBA Beata - Okręg nr 10

Informacja o radnym

OKRĘG WYBORCZY NR 10 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Jasieniec Iłżecki Dolny, Jasieniec Iłżecki Górny

STĘPIEŃ Krzysztof - Okręg nr 11

Informacja o radnym

OKRĘG WYBORCZY NR 11 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Jasieniec-Maziarze wraz z Nowym Jasieńcem Iłżeckim, Pastwiska

WANCERZ Artur - Okręg nr 12

Informacja o radnym

OKRĘG WYBORCZY NR 12 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Krzyżanowice, Gaworzyna, Płudnica, Starosiedlice

KORYCKA Urszula - Okręg nr 13

Informacja o radnym

OKRĘG WYBORCZY NR 13 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Alojzów, Kajetanów, Pieńki, Walentynów, Florencja, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara

KIEŁBASA Kamil - Okręg nr 14


Nazywam się Kamil Kiełbasa, mam 25 lat. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kierunku Ratownictwo Medyczne. Pracuję jako ratownik medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz w Pogotowiu w Iłży. Na co dzień jestem Strażakiem ochotnikiem oraz zawodnikiem Old Stars Pakosław.

Jestem ojcem 10 miesięcznej Zosi oraz świeżo upieczonym mężem. Od urodzenia mieszkam na wsi, wiec dobrze znam potrzeby i wymagania jej mieszkańców . Chciałbym poprawić bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Iłża, dlatego korzystając z doświadczenia zawodowego chciałbym wspierać pomysł „bransoletki życia”. Chciałbym również poprawić jakość życia w obszarach wiejskich kładąc nacisk na maksymalne wykorzystanie potencjału świetlic wiejskich poprzez doposażenie ich w niezbędny do tego sprzęt. Chciałbym również zająć się rozwojem sportu i rekreacji w naszej gminie.

Jestem najmłodszym kandydatem do rady miejskiej w Iłży, dlatego liczę na Państwa głosy 21 Października. Czas na zmiany, zmieńmy Gminę razem.

OKRĘG WYBORCZY NR 14 OBEJMUJE:
Sołectwa:
Pakosław wraz z Michałowem od nr 1 do nr 14 i nr 27